[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

Statistik Bas

Baspaketet är för dig som dagligen vill få en översikt över hur försäljningen av era böcker går ute i butik. Du skaffar dig snabbt en överblick och kan enkelt se hur försäljningen går av en bok i olika butiker och hela kedjor. Med bas-paketet kan du jämföra butiker med varandra och snabbt se vart du behöver göra insatser i säljarbetet. Bas-paketet erbjuder även flera färdiga rapporter , automatiska rättningar av statistik när de inkommer från butikerna och ett abonnemang som automatiskt importerar information om alla era böcker och författare för att ni lättare ska kunna arbeta i systemet.

  • Översiktsvy av försäljning till slutkund
  • Försäljningsstatistik (Bok, Butik, Kedjor)
  • Färdiga månad-, kvartals- och årsrapporter
  • Automatisk import av rättningar från butik
  • Automatisk import av bokinformation

 

Meny