[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

Integration med Fortnox

Som första royaltysystem kan Bokdata erbjuda en sömlös koppling direkt till Fortnox.

Integrationen gör det möjligt att automatisera inläsning av försäljning direkt in till Fortnox. Försäljningen hämtas med vår distributörsmodul och bokförs enligt önskemål på valfria konton, kostnadsställen och projekt. Integrationen erbjuds till alla förlag och går att använda för import och bokföring av försäljning även för dig som inte använder Bokdatas royaltysystem.

Utöver bokföring av försäljning kan royaltysystemet också importera försäljning som gått direkt från förlaget, och koppla den till rätt böcker. Likaså kan även kostnader enkelt importeras till Bokdata för att användas vid royaltyberäkning i vinstdelningsavtal.

  • Automatiskt bokföring av försäljning
  • Import av kostnader för vinstdelningsavtal
  • Import av fakturerad försäljning
  • Koppling mellan böcker, projekt och artiklar
  • Koppling mellan leverantörer och mottagare

Vill du veta mer?

Namn

E-post

Förlag

Meny