Ett fantastiskt år

Bokdata

Ännu ett fantastiskt år närmar sig sitt slut, och Bokdata kan summera en del av de spännande funktioner som släppts under den tiden. Jag tänker t. ex. på:

– Dagliga försäljningssiffror från Storytel, i form av uppskattningar grundat i tidigare försäljning.
– Lageranalys, som genom ett enkelt poängsystem fungerar som beslutsunderlag i frågor om nytryck, makulering m.m.
– Listan över Förväntade Försäljningsfiler, vilken ger en bättre översikt och minskar risken för att man missar att läsa in försäljning.
– Vyn med Försäljning per Distributör, där man på ett överskådligt sätt kan se en titels försäljning hos varje enskild distributör.
– Royaltyanteckningar, där man enkelt kan skriva ner vilka regler och principer man arbetar med vid uppläggning av kontrakt, länkning av mottagare och utgåvor, osv.
– En ny flik i kontraktsvyn för Förskott/Garanti, vilket gör det enklare att se, och justera, garantihonorar till författare.
– Avstämning av Saldo, vilket gör arbetet med att granska framtagna redovisningar mer effektivt, då merparten av de viktigaste siffrorna nu finns tillgängliga i en överskådlig lista, utan att man behöver öppna varje enskild redovisning.

Är ni nyfikna på någon av de här funktionerna, eller vill komplettera ert nuvarande paket, är det bara att kontakta någon av oss!

Efter december drar sedan ett nytt år igång. Något av det som vi har arbetat med att utveckla, och som vi planerar att släppa under första halvan av 2020, är saker som:

– En ny vy för att på ett mer detaljerat sätt kunna se Lagersaldo per Butik.
– Mer interaktiva och avancerade översiktssidor.
– Mer omfattande och utvecklade CRM-funktioner.
– Möjligheten att sätta taggar på bland annat redovisningar för att kunna filtrera och sortera efter dessa.
– En förbättrad och mer lättöverskådlig kontraktsvy.

Och naturligtvis mycket, mycket mer!

Föregående inlägg
Träffa oss på mässan!

Related Posts

Inga resultat hittades.

Meny