[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

Anteckningar om Royalty

Bokdata
Nu har vi lagt till möjligheten att skriva en instruktion/anteckning för hur royalty ska hanteras i ert förlag. Många av er har flera olika regler för hur royalty ska beräknas,…